CLIËNTENRAAD

Binnen Crataegus is er een cliëntenraad actief. In deze cliëntenraad bevinden zich maximaal vier
klanten en/of vertegenwoordigers. De cliëntenraad wordt altijd ondersteund door de directeur. De
voorzitter wordt door de leden zelf gekozen. Ook mag u agenda punten inbrengen.

Wat doet de cliëntenraad?
In de cliëntenraad worden belangrijke zaken besproken die te maken hebben met grote en
kleine beslissingen die door de directie van Crataegus gemaakt moeten worden. De directie
vraagt aan de cliëntenraad advies, dit advies wordt dan weer meegenomen in de te nemen
beslissing. In de officiële versie, die hierop volgt, kunt u alles precies teruglezen. De
cliëntenraad wordt altijd op de hoogte gebracht van het beleid en de veranderingen daarin.

Wie kan lid worden van de cliëntenraad?
Iedere klant die binnen Crataegus zorg of begeleiding krijgt kan lid worden van de cliëntenraad.
Crataegus streeft ernaar om de cliëntenraad een goede afspiegeling te laten zijn van de doelgroep
binnen Crataegus. U mag twee jaar lid zijn van de cliëntenraad. Is er geen vervanger dan mag u nog
eens twee jaar blijven daarna moet u aftreden. In de nieuwsbrief komt een oproep te staan zodra er
een plaats vrijkomt. Daar kunt u op reageren. Wanneer er meerdere klanten reageren, wordt er een
verkiezing gehouden. De persoon met de meeste stemmen mag dan deelnemen aan de cliëntenraad.

Mocht het voorkomen dat er zich geen klanten melden voor de cliëntenraad, dan zorgt Crataegus voor
mensen die de klanten vertegenwoordigen (bijvoorbeeld ouders, kinderen of andere mensen die zich
betrokken voelen bij de klanten).