Passie voor zorg & welzijn!

KLANTTEVEREDENHEID

In het eerste kwartaal van 2018 zal er een eerste klanttevredenheidsonderzoek plaatsvinden. Uitkomsten hiervan zullen dan openbaar gemaakt worden op deze website

 

Klachtenregeling

Het is voor ons van het grootste belang dat u zich prettig voelt bij de zorg die u van ons krijgt. Wanneer dit op sommige momenten anders verloopt dan gewenst kan er een klacht ontstaan. Wij zullen er alles aan doen deze klacht zo goed mogelijk te behandelen en hebben hiervoor een klachtenregeling opgezet. Hiertoe behoort, indien u het niet met ons eens bent, de mogelijkheid tot het inschakelen van een externe, onpartijdige klachtenfunctionaris van de Stichting Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht. Deze kunt u bereiken via http://www.eckg.nl/kf-frank-willemsen.html.
U heeft ook de mogelijkheid om direct naar de geschillencommissie te stappen indien gewenst.

Naam en telefoonnummer klachtenfunctionaris:
ECKG (Stichting Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht) Frank Willemsen
Telefoonnummer: 023-7001210

Naam en telefoonnummer geschillencommissie:
Geschillencommissie Zorg Algemeen
Postbus 90600 2509 LP Den Haag
Bezoekadres: Bordewijklaan 46 Den Haag
Telefoonnummer: 070-3105310 

Bekijk hier de klachtenregeling

Privacy en klantendossier

Omdat wij privacy erg belangrijk vinden. Hebben wij een privacy reglement die voor een ieder inzichtelijk is.

 

Bekijk hier de omgang met klanten dossier regeling

Bekijk hier het privacyreglement

Contact informatie

 • Kantoor:
  Baarschotsestraat 22
  4849 BL Dorst
  Nederland
 • Crataegus woonzorgvoorziening:
  Pastinaak 2
  Dorst
  Nederland
 • 085 401 8300 (Algemeen)