Passie voor zorg & welzijn!

Overige Diensten

 

Crataegus Woonzorg biedt verzorging, verpleging en begeleiding. Behandeling maakt geen deel uit van het aanbod. Afhankelijk van uw indicatie zijn sommige diensten die wij bieden inclusief en sommige diensten optioneel. Een beknopt overzicht van de verschillende soorten indicaties, vindt u hier. In overleg kan van de invulling van sommige diensten afgeweken worden (bijv. schoonmaakdiensten).

Maaltijdservice

Indien u een WLZ-indicatie heeft, zijn eten, drinken en tussendoortjes inclusief. Indien u geen WLZ-indicatie heeft, is de warme maaltijd ’s avonds optioneel te gebruiken voor €6,50. 

Schoonmaakdiensten

Indien u een WLZ-indicatie heeft zijn schoonmaakdiensten inclusief.
In alle andere gevallen kan er een indicatie aangevraagd worden voor WMO bij de gemeente Oosterhout.
Indien u niet voor een indicatie in aanmerking komt, maar wel schoonmaakdiensten wenst, kunt u dit buiten Crataegus om zelf organiseren.

Wasserijservice

Deze dienst is enkel beschikbaar voor mensen met een WLZ-indicatie of het moet deel uitmaken van uw zorgplan

Boodschappenservice

Deze dienst is enkel beschikbaar voor mensen met een WLZ-indicatie of het moet deel uitmaken van uw zorgplan.

Begeleiden van ziekenhuisbezoeken

Deze dienst is enkel beschikbaar voor mensen met een WLZ-indicatie of het moet deel uitmaken van uw zorgplan.

Persoonlijke alarmering

Indien u een WLZ-indicatie heeft is persoonlijke alarmering inclusief.
In alle andere gevallen zijn hier kosten aan verbonden (€20,- per maand).

Roerende voorzieningen

Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld een hoog-laag bed, tillift, postoel en dergelijke. Afhankelijk van hoe u verzekerd bent, kan deze dienst bekostigd worden vanuit uw zorgverzekering. Eventueel kan er een indicatie aangevraagd worden voor WMO bij de gemeente Oosterhout. 

Mogelijkheid tot gezamenlijke activiteiten

Bij Crataegus Woonzorg worden er gezamenlijke activiteiten georganiseerd. In overleg met de cliëntenraad vindt hierover afstemming plaats.

Fysiotherapie en dergelijke

Deze diensten zijn in de woonzorg voorziening gehuisvest. Crataegus werkt hiervoor samen met ‘Dorst Zorg’. Afhankelijk van hoe u verzekerd bent, kan deze dienst bekostigd worden vanuit uw zorgverzekering.

Voetverzorging

Crataegus werkt hiervoor samen met ‘Que Linda Pedicure’.
Indien u een WLZ-indicatie heeft is niet-medische voetverzorging inclusief. Indien het wel een medische behandeling betreft wordt dit vergoed vanuit uw zorgverzekering