Passie voor zorg & welzijn!

Fase I - Planontwikkeling

Waar vroeger de paprika kassen stonden onwikkelen wij nu 24 ruime appartementen binnen onze woonzorgvoorziening. July 2016 is de bouw van start gegaan. Inmiddels is in austugus 2017 de woonzorgvoorziening opgeleverd en is er gestart met de zorgverlening vanuit deze lokatie.

Los van de bouw is Crataegus Woonzorg reeds per 20 april 2015 gestart met het aanbieden van Dagbesteding in Dorpshuis de Klip te Dorst. Vanaf ditzelfde bieden wij ook Ambulante Begeleiding aan.


Meer weten? Neem contact met ons op.