Crataegus staat voor passie voor zorg. Daarom vinden wij het belangrijk dat onze ideeen voor een betere zorg en woonbelevenis onafhankelijk wordt getoetst, zodat wij er zeker van zijn dat wij de juiste weg bewandelen.

Het is daarom met gepaste trots dat Crataegus Woonzorg wil melden dat zij naar aanleiding van een uitgebreide audit (tussen 23 augustus en 9 oktober j.l.), uitgevoerd door Stichting Perspekt, op 20 december het PREZO Care Keurmerk heeft ontvangen.

De auditoren stelden vast dat medewerkers blijk geven van een grote passie en betrokkenheid voor de bewoners, waarbij het bieden van zorg en het welzijn van de bewoner in goede handen is en als belangrijkste taak wordt opgevat. De formele zorg is goed geregeld (o.a. informatiemap, medische dossiers, zorgplan, zorgregistraties en cliëntdossiers).

Bewoners zijn zeer tevreden over de zorg en het leven in het wooncomplex en ervaren medewerkers en vrijwilligers als professioneel, hartelijk en positief. De bewoners ervaren daadwerkelijk nabijheid, vertrouwen, aandacht en begrip en medewerkers proberen zo goed mogelijk de eigen levensstijl van een bewoner te honoreren (dit blijkt o.a. uit de onverwachte schouw en narratieve interviews).

Iedere dag wordt samen steeds weer gezocht naar een optimale zorgbalans tussen alle bewoners. Hierbij worden indien gewenst de gebruikelijke grenzen van de zorg opgerekt (bv. om het mogelijk te maken de laatste levensfase thuis door te brengen), waarbij men oog houdt voor het evenwicht met de zorgverlening aan de overige bewoners.

Download het volledige Audit rapport op de pagina Klanttevredenheid, Klachtenregeling & Privacy Beleid

Over PREZO
PREZO is een integraal kwaliteitsmodel voor de zorg. Het is een praktische en methodische manier van werken aan en denken over continue kwaliteitsverbetering met en vanuit het perspectief van de client. PREZO gaat uit van de landelijke eisen voor goede zorg. Middels onafhankelijke toetsing kan het PREZO keurmerk worden behaald. www.prezo.nl

Over Perspekt
Stichting Perspekt is een kwaliteitsinstituut in de zorg. Perspekt ondersteunt organisaties in de langdurige zorg in het verder ontwikkelen van hun kwaliteitsdenken, op de werkvloer en vanuit de werkvloer. Dit doet Perspekt door het uitvoeren van audits, verlenen van keurmerken, geven van trainingen en ontwikkeling van kwaliteitssystemen. www.perspekt.nu